Systemy IT są obecnie powszechnie wykorzystywane przy realizacji zadań administracji publicznej. Warto mieć na uwadze, że są to też podstawowe narzędzia, które umożliwiają obliczanie podatków, kontakt państwa z obywatelem oraz wymianę dokumentów.

Czym są zamówienia publiczne?

W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się zamówienia publiczne IT, dlatego często są organizowane przetargi. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że nie wystarczy, że systemy IT będą wdrożone, ponieważ muszą być jeszcze utrzymywane i systematycznie rozwijane. Każdy zamawiający musi z upływem czasu udzielić zamówienia na usługi dotyczące posiadanego systemu. Warto dodać, że rozwiązania informatyczne są obecnie powszechne na całym świecie. Niestety konstrukcje biznesowe i prawne są regularnie zmieniane, a przez to bardzo skomplikowane. W systemie zamówień publicznych branża IT musi być cały czas pod szczególnym nadzorem. Producenci wykorzystują różne rozwiązania, które cechują się innymi parametrami. Każde takie działanie ma duży wpływ na środowisko informatyczne. Należy mieć na uwadze, że aplikacja uruchomiona w pewnym środowisku informatycznym, nie zawsze może być później wdrożona w innym środowisku. Tak samo nie każde urządzenie będzie współdziałać z innymi w danej strukturze. Zakup systemów IT nie jest prostym zadaniem i wymaga od zamawiających odpowiedniego przygotowania. Wiele czynników ma wpływ na powodzenie takiej inwestycji.

Systemy informatyczne


Zamawiający powinien też sprawdzić, czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania na zakup systemu informatycznego. W ramach dofinansowań z programów unijnych można pozyskać dodatkowe środki na realizację zamówienia. Przede wszystkim wartość zamówienia powinna być prawidłowo oszacowana, dlatego zamawiający musi posiadać wszystkie informacje. Zmiany technologiczne prowadzą także do zmiany w sposobie funkcjonowania państwa. W administracji publicznej stosowana jest już powszechnie technologia informacyjno-telekomunikacyjna. Wzrost liczby aplikacji informatycznych i systemów jest wynikiem wzrostu zamówień publicznych na usługi i dostawy IT. Unowocześnienie administracji państwowej jest zdecydowaniem pozytywnym zjawiskiem. Należy jednak pamiętać, że zarządzanie zasobami IT może być problematyczne dla mało doświadczonych osób. Osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi IT muszą rozwiązywać niestandardowe problemy, które mogą pojawić się na każdym etapie realizacji inwestycji. Zadaniem zamawiającego jest odpowiednia organizacja procesu zamówienia. Przedmiot zamówienia musi być też dokładnie opisany.