Przetarg to jeden ze sposobów na wybranie oferty do zrealizowania jakiegoś zamówienia. Przetargi mogą dotyczyć zakupu środków dla szpitala albo wybudowania drogi. Zdarza się także, że instytucje publiczne organizują przetargi informatyczne, gdy potrzebują zakupić większą ilość sprzętu albo szukają firmy, która zajmie się serwisem lub rozbudową istniejącej sieci teleinformatycznej.

Rodzaje przetargów

Przetargi informatyczne będą dotyczyć wszystkich spraw, które wiążą się z zakupem i funkcjonowaniem sprzętu informatycznego

Najczęściej przetargi organizowane są w ramach zamówień publicznych. Wyróżnia się dwa typy przetargów:

 • przetargi nieograniczone,
 • przetargi ograniczone.

W pierwszym wypadku swoją ofertę mogą złożyć wszyscy, którzy spełniają warunki zawarte w dokumentacji przetargowej. W drugim do przetargu zapraszane są konkretne podmioty.

Poza przetargami w zamówieniach publicznych wyróżnia się między innymi:

 • negocjacje z ogłoszeniem,
 • negocjacje bez ogłoszenia,
 • licytację elektroniczną,
 • zamówienie z wolnej ręki.

Czego dotyczą przetargi informatyczne

Przetargi informatyczne będą dotyczyć wszystkich spraw, które wiążą się z zakupem i funkcjonowaniem sprzętu informatycznego. Duże firmy, które ogłaszają taki przetarg muszą przedstawić jego warunki. Może się zdarzyć tak, że będzie w nich określone również to, jakim kapitałem musi dysponować firma informatyczna, która może stanąć do przetargu lub jakimi kompetencjami muszą wykazać się jej pracownicy.

W praktyce przetargi informatyczne urządza się dla dużych i bardzo drogich inwestycji. Innymi słowy, nikt, kto potrzebuje kupić kilka komputerów i połączyć je w sieć, nie organizuje przetargu. To zbyt skomplikowana formuła, by angażować się w nią przy małym zapotrzebowaniu na sprzęt albo usługi informatyczne.

Przetargi informatyczne mogą obejmować:

 • zakup większej ilości sprzętu komputerowego,
 • wdrożenie standardowego oprogramowania,
 • serwis informatyczny w zakresie sprzętu i oprogramowania,
 • stworzenie oprogramowania dostosowanego do potrzeb firmy,
 • konserwacja lub wymiana istniejącej infrastruktury.

W praktyce przetargi informatyczne urządza się dla dużych i bardzo drogich inwestycji

Jak wziąć udział w przetargu?

Aby wziąć udział w przetargu nieograniczonym (do przetargu ograniczonego trzeba zostać zaproszonym) należy na bieżąco śledzić w internecie informacje na stronach z ogłoszeniami dotyczącymi przetargów. Użytkownicy, którzy zarejestrują się w bazie mają dostęp do całej dokumentacji przetargowej.

Jeśli jest to przetarg publiczny, w czasie, w którym przetarg jest otwarty, do zamawiającego można kierować pytania o doprecyzowanie oferty lub jej wyjaśnienie. Zamawiający publikuje wszystkie odpowiedzi na stronie internetowej przetargu. Można również skierować zapytanie, czy jest w stanie zmodyfikować warunki przetargu lub dopisać nowe warunki.

Do przetargu nie trzeba stawać samodzielnie. Można na początku współpracować z innymi firmami, by poznać, w jaki sposób przetargi są organizowane i jak się do nich najlepiej przygotować.

Przetarg prywatny a publiczny

W wypadku przetargu publicznego zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych. Wszystkie działania muszą być transparentne a całość nadzoruje Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Uczestnicy mogą odwoływać się do Krajowej Izby Odwoławczej i składać w niej protesty.

Przetargi prywatne rządzą się zupełnie innymi prawami. Część rozwiązań, które są obowiązkowe w wypadku przetargu publicznego, została przeniesiona na grunt prywatny, ale panuje tu absolutna dowolność. Może zdarzyć się tak, że przetarg jest nim tylko z nazwy, bo zamawiający po prostu ogłosił zapotrzebowanie na jakieś towary lub usługi i szuka korzystnej oferty.