Nie da się ukryć, że fotowoltaika od lat cieszy się coraz większą popularnością. Nie może zatem dziwić, że także instytucje publiczne decydują się na inwestycję właśnie w taki sposób pozyskiwania energii. Najczęściej jednak w tym przypadku, wykonawca, czyli firma fotowoltaiczna musi być wybrana na podstawie przetargu. Co zatem warto wiedzieć na temat przetargów na fotowoltaikę?

Popularność fotowoltaiki

Jak wspomniano, instalacje fotowoltaiczne już od lat cieszą się ogromną popularnością. Nie może to dziwić. Jest to bowiem skuteczny sposób na korzystanie z energii elektrycznej bezpłatnie. Panele fotowoltaiczne zauważyć można na dachach wielu domów jednorodzinnych. Korzyści jakie wynikają z fotowoltaiki, zauważyły także instytucje publiczne. Dlatego od pewnego czasu coraz częściej zauważyć można panele fotowoltaiczne na dachach budynków użyteczności publicznej. Co jednak ważne, w tym przypadku wykonawca instalacji fotowoltaicznej wyłaniany musi być na podstawie przetargu. Warto zatem wiedzieć, czym charakteryzują się przetargi fotowoltaika.

Nie da się ukryć, że fotowoltaika od lat cieszy się coraz większą popularnością

Przetargi fotowoltaika – czym się charakteryzują?

Zacząć trzeba od krótkiego wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest przetarg. Ogólnie rzecz ujmując, przetarg jest pewnego rodzaju konkursem ogłaszanym przez podmiot zamawiający daną usługę. W tym przypadku jest to montaż instalacji fotowoltaicznej. W ramach konkursu wykonawcy składają swoje oferty, na podstawie których zamawiający wybiera firmę, która daną usługę wykona. Zasady, na podstawie których organizowane są przetargi określa ustawa o zamówieniach publicznych. Podkreślić tu jeszcze można, że przetargi organizowane mogą być w formie ograniczonej lub nieograniczonej. W tym drugim przypadku udział wziąć może każda zainteresowana firma. W przetargach ograniczonych udział biorą jedynie firmy zaproszone przez zamawiającego.

Dlaczego warto brać udział w przetargach?

Firmy fotowoltaiczne pozyskują klientów na różne sposoby. Nie da się jednak ukryć, że w ramach przetargów zawsze składane są zamówienia na większe inwestycje. Dla firmy montującej tego typu instalacje jest to możliwość pozyskania bardzo intratnego kontaktu. Pamiętać jednak trzeba, że aby było to możliwe, należy bardzo dokładnie i skrupulatnie przygotować ofertę przetargową. W tym celu w pierwszej kolejności należy przeanalizować dokumentację przetargową. Wszystko po to, aby oferta odpowiadała na konkretne zapotrzebowanie zamawiającego. Jest to niezwykle ważne, gdyż konkurencja w tej branży jest dziś bardzo duża.