Przetargi to niepodważalnie jedne z najlepszych metod na wybór oferty do zrealizowania konkretnego zamówienia. Przetargi mogą dotyczyć przeróżnych dziedzin, zarówno zakupu sprzętu dla szpitala, jak i wybudowania drogi, czy też realizacji projektu sali gimnastyczej. Zdarza się również także, że organizowane są przetargi IT, na zakup większej ilości sprzętu komputerowego, w związku ze znalezieniem firmy zajmującej się serwisem, czy też rozbudową sieci teleinformatycznej.

Rodzaje przetargów informatycznych

Najczęściej przetargi IT organizowane są na zamówienie publiczne i to właśnie w tej kategorii można wyróżnić dwa typy przetargów – przetargi nieograniczone i przetargi ograniczone. W przypadku pierwszych, swoją ofertę może złożyć każdy, kto spełnia warunki zawarte w umowie i całej dokumentacji przetargowej. W drugim zaś przypadku, do zorganizowanego przetargu mogą zgłosić swoją kandydaturę konkretne podmioty.

Czego dotyczą przetargi IT

Przetargi IT dotyczą wszystkiego, co wiąże się z zakupem i ogólnym funkcjonowaniem całego sprzętu informatycznego. Na samym początku firma, która ogłasza przetarg musi przedstawić swoje warunki i przebieg wszystkich transakcji. W dokumentacji przetargowej mogą być zawarte różne informacje, na przykład to, że firmy informatyczne startujące do przetargu muszą najpierw dysponować konkretnym kapitałem, kadrą oraz jej pracownicy powinni posiadać wymienione w umowie kompetencje. Przetargi IT są najczęściej urządzane dla dużych, a zarazem drogich inwestycji, posiadających ogromne potrzeby związane ze sprzętem i oprogramowaniem informatycznym. Bardzo rzadko zdarza się, aby przetarg organizowany był dla mniejszych firm, a wynika to z faktu, że jest to zupełnie nieopłacalne, a i samo zapotrzebowanie takich instytucji nie jest na tyle duże.

Przetargi to niepodważalnie jedne z najlepszych metod na wybór oferty do zrealizowania konkretnego zamówienia

Co obejmują przetargi informatyczne?

  • zakup sprzętu komputerowego,
  • instalacja i wdrożenie oprogramowania,
  • serwis sprzętu i oprogramowania,
  • stworzenie na zamówienie specjalnego oprogramowania,
  • przegląd, konserwacja i wymiana infrastruktury informatycznej.

Udział w przetargu IT

Aby wziąć udział w przetargu ograniczonym  trzeba zostać do niego zaproszonym, jednak w przypadku przetargu nieograniczonego – tu należy śledzić aktualne ogłoszenia dotyczące organizacji tego typu wydarzeń, które najczęściej są zamieszczane na stronach internetowych. W przypadku przetargów publicznych, w momencie gdy jest to wydarzenie otwarte, do zamawiającego można kierować szereg uwag i zapytań dotyczących wystawianej przez niego oferty. Najczęstsze pytania dotyczą niejasnych warunków umowy, modyfikacji warunków przetargu, czy też możliwości dopisania do umowy nowych zasad. Zamawiający po pewnym czasie publikuje na nie odpowiedzi, które można znaleźć na stronie internetowej. Warto pamiętać, że choć przetargi są najczęściej oparte na konkurencji, to do takiego wydarzenia nie trzeba startować samemu. Można nawiązać współpracę z innymi firmami, by w lepszy i znacznie bardziej komfortowy sposób poznać reguły organizowania przetargów IT.

Czym się różni przetarg prywatny od publicznego?

Przetargi publiczne charakteryzują się przede wszystkim transparentnością. Ich warunki są określane przez przepisy Prawa zamówień publicznych, a nadzór nad całością ich przebiegu ma Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Przetargi prywatne natomiast rządzą się innymi prawami. Panuje w nich o wiele większa dowolność. Niektóre zasady są zapożyczone ze sposobu organizacji przetargów publicznych, jednak czasami okazuje się nawet, że przetarg prywatny jest nim tylko z nazwy, a organizator planuje ich przebieg na swój sposób.