Przetargi drogowe (https://www.pressinfo.pl/przetargi-drogowe) to najczęstszy rodzaj przetargów. Związane są one z tym, że drogom w naszym kraju daleko do ideałów i często trzeba je naprawiać, budować i modernizować, a także naprawiać mosty. Usługi te często są zamawiane przez instytucje takie jak urzędy miasta i gminy. Przetargi te mogą dotyczyć także prac porządkowych, albo innego zakresu. Może to być przycinanie drzew, koszenie trawników i pasów zieleni, utrzymywanie w czystości pasów drogowych oraz czyszczenie przepustów.

Gdzie znaleźć informacje o przetargach drogowych?

Najwięcej ogłoszeń dotyczących przetargu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznych. Zakładki można znaleźć na stronie urzędu gmin, miast , a także wszędzie tam, gdzie urzędy powiązane są z infrastrukturą. Będzie to np. Krajowy Zarząd Dróg i Mostów.

Jak przystąpić do przetargu drogowego?

Przetargi drogowe to takie postępowania, w których liczy się nie tylko doświadczenie, ale także posiadanie odpowiedniego sprzętu. Będzie on wykorzystywany w czasie realizacji prac naprawczych. Zdarzają się przypadki, kiedy dopuszcza się do korzystania z infrastruktury podwykonawców. Zanim przystąpi się do takiego przetargu warto sprawdzić całą dokumentację i dopytać jeśli coś budzi wątpliwości. Następnie sprawdzić trzeba wymogi formalne i skompletować dokumenty.

Przetargi drogowe często są ogłaszane na dłuższy okres czasu, nawet na cały rok . Są bardzo intratne, dlatego cieszą się takim powodzeniem. W przypadku przetargów, które dotyczą budowania nowej drogi, określa się konkretne odcinki do zrealizowania. Do przetargów drogowych najczęściej przystępują duże stabilne firmy.

Rodzaje przetargów


Najbardziej podstawowymi są:

  • przetarg nieograniczony, który jest podstawowym trybem zamówień publicznych i każdy może złożyć tu ofertę
  • przetarg ograniczony, gdzie wykonawcy składają najpierw wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu
  • negocjacje z ogłoszeniem, gdzie zamawiający zaprasza wykonawców i prowadzi z nimi negocjacje, po których zaprasza wybrane osoby do złożenia oferty
  • dialog konkurencyjny, w którym zamawiający rozmawia z wykonawcami wybranymi przez siebie i zachęca ich do złożenia oferty
  • licytacja elektroniczna polega na tym, że wykonawcy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału przetargu składają oferty za pomocą formularza drogą internetową.

Istnieje jeszcze coś takiego jak indywidualne zaproszenie, gdzie wpływ zamawiającego wybór wykonawców jest bardzo duży. Polega to na tym, że po ogłoszeniu przetargu zamawiający indywidualnie zaprasza wykonawców.